Autobusová linka 706501 -
začne premávať od 01.06.2020.

Pre plné zobrazenie, kliknite na obrázok:

Pravidelná linka 706501